Handelsbetingelser

Handelsbetingelser:
Gældende fra maj 2010

Ved enhver samhandel med Granit Italia ApS er nedenstående leverings- og betalingsbetingelser gældende.

Såfremt der i enkeltstående ordretilfælde er aftalt særlige betingelser, som afviger fra vore sædvanlige leverings- og betalingsbetingelser, skal disse særlige betingelser være skriftlige og tydeligt fremgå af de til sagen hørende dokumenter, herunder ordrebekræftelser eller kontrakter.

Ordrer, som skal udføres efter specialmål, skal afgives skriftligt i form af skitse/tegning efter skabelon, som vil blive udleveret af Granit Italia ApS. Forud for igangsætning af ordren, fremsender vi ordrebekræftelse og produktionstegning til godkendelse. Såfremt vi ikke, senest dagen efter afsendelse kl. 12.00, har modtaget indsigelse mod den fremsendte ordrebekræftelse og produktionstegning, betragter vi ordren som godkendt i henhold til vore tegninger. Eventuelle rettelser, som fremkommer senere end fristen, vil kun blive accepteret, såfremt kunden dækker eventuelle omkostninger, der måtte opstå som følge af rettelser.

Den aftalte leveringstid skal betragtes som omtrentlig. Overskridelse af leveringstiden betragtes ikke som annulleringsgrundlag, såfremt årsagen skyldes forhold, som Granit Italia ApS ikke er herre over. Omkostninger, herunder dagbøder og lignende, opstået som følge af overskridelse af leveringstiden, dækkes ikke af Granit Italia ApS.

Ved afhentning af vare på Granit Italia ApS´s lagerplads overgår enhver risiko for varen til køber, når varen er overgået i købers varetægt. Dette gælder, hvad enten det er køber selv, som afhenter varen, eller afhentning sker ved købers repræsentant eller fremmed vognmand.

Ved levering af vare til kundens adresse eller direkte til byggeplads overgår enhver risiko for varen til køber eller købers repræsentant på stedet, når vedkommende har kvitteret for modtagelse af varen.

Ved en løs oplægning bæres pladerne ind og lægges løs på skab – oplægning leveres i stueplan med gode adgangsforhold. Understøtning, fugning m.m. er ikke inkluderet i prisen.

Materialerne skal kontrolleres ved modtagelsen. Reklamationer på transportskader og synlige fejl vil kun blive accepteret, såfremt reklamationen umiddelbart påtales til fragtføreren, samt reklamationen påtegnes fragtbrevet med tydelig angivelse af skadens karakter.

Natursten, som indeholder sandhuller, glasårer, porøse overflader eller koncentrationer af farvepigmenter, der fremstår som pletter, giver ikke anledning til reklamation, da det er en naturlig del af stenen. Køber skal acceptere reparationer af naturfejl, som fremkommer i forbindelse med overflade- og kantbehandling, når reparationerne er udført fagmæssig korrekt.

Tolerancer i størrelser og tykkelser forekommer. Køber skal acceptere tolerancer på op til +/- 3 mm i forhold til opgivne mål og tykkelser. Kløvede materialer kan have væsentlige tykkelsesforskelle, også i det enkelte emne.

Granit Italia ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede materialer, indtil fyldestgørende betaling har fundet sted.

Ang. opmåling:

Opmåling kan kun finde sted såfremt elementerne er fastmonterede.

Granit Italia ApS garanterer kun for målene der er taget efter forholdene på opmålingstidspunktet, ved efterfølgende vandskuring, tapet m.m. frafaldes Granit Italia´s opmålingsgaranti. Her skal der accepteres tolerancer på op til 3 mm.

Køber skal acceptere, at vi beregner plads til fuge op mod vægge, højskabe m.m.

Med venlig hilsen
Granit Italia ApS